استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

 

مقالات و یا چکیده مقالات مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی) در پایگاه های داخلی و بین المللی زیر نمایه می شود. مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی  بر اساس نامه شماره  181638/ 3  مورخ 13/9/1391 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

 

Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.