استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره هفتم (شماره 2): شماره پیاپی 14 - پاییز و زمستان 1391
یادداشت سردبیرمجله جهانی رسانه - نسخه فارسی در آبان ماه سال 1391 موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی شد.  چنین موفقیتی برای گردانندگان مجله به منزله مسئولیتی بیشتر در رعایت معیارهای علمی بود.  مجله جهانی رسانه‏ - نسخه فارسی، شماره 14 را با این رسالت تنظیم کرده و ارائه می کند.  در این شماره معیارهای داوری با اینکه انعطاف داشت اما از دقت بیشتری برخوردار شد و نویسندگان نیز با آگاهی از این تغییر، همکاری بیشتری در ارتقاء سطح علمی مجله مبذول داشتند.  به لحاظ محتوایی نیز مجله به مسائل روز ایران و در حوزه های گوناگون ارتباطی پرداخته است.  در اینجا مروری بر مقالات می شود که بر اساس...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.