استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره پنجم (شماره 2): شماره پیاپی 10 - پاییز و زمستان 1389
یادداشت سردبیرسال 1389 خورشیدی مقارن با 2010 میلادی مجموعه ای از تحولات ارتباطی جدیدتر از سالهای گذشته را تجربه کرد.  مردم جهان همچنان در میانه این تحولات قرار دارند.  ایران نیز بر طبق آمار یکی از همین جوامع است.  مجله جهانی رسانه چه در نسخ غیر فارسی آن و چه در نسخه فارسی بر خود تکلیف کرده است تا همزمان این تحولات را شناسایی کند و آنچه اتفاق افتاده را به دایره تحلیل در بیاورد و هم در راستای تحولات حرکت کند.  پیگیری چنین رویکردی را باید در کوشش هیات تحریریه مجله دید که از میان مقاله های رسیده آنهایی را انتخاب و چاپ می کند که هم به این تحولات بپردازند...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.