استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره ششم (شماره 1): شماره پیاپی 11 - بهار و تابستان 1390
یادداشت سردبیرشماره 11 مجله جهانی رسانه در آغاز تابستان 1390 در مجموعه ای از شش مقاله ارائه شده است.  نکته قابل اشاره در این شش مقاله این است که چرخش مناسبی برای پرداختن به امور ارتباطی معاصر در همه آنها دیده می شود.  این فرآیندی است که در شماره 10 نیز آنرا پیگیری کرده بودیم.  در شرح زیر مقالات شماره 11 را بر اساس نام نویسندگان و به ترتیب حروف الفبای فارسی ارزیابی می کنیم تا نشان دهیم که مجله رسالت خود را در این مسیر همچنان دنبال کرده است.

در مقاله اول که به قلم محمد حسین باقیانی...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.