استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره ششم (شماره 2): شماره پیاپی 12 - پاییز و زمستان 1390
یادداشت سردبیرآنچه پیش روی شماست مجموعه مقالات شماره 12 مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی است که در 30 آذر 1390 در سایت مجله بارگذاری شده است.  اما نکته قابل ذکر این است که سال 1390 خورشیدی یا 2011-2012 میلادی رو به پایان است و در این سال تحولات رسانه ای فراوانی رخ داده است و مجله امیدوار است که مقالات شماره 12 بتوانند گوشه ای از تحولات حوزه ارتباطات را چه از منظر پژوهشهای داخلی و چه از منظر پژوهشهای خارجی بازتاب دهند.  همانطور که انتظار می رود دغدغه اصلی کماکان به پیشرفت هایی مربوط می شود که در جهان مجازی روی داده است.  اما در عین حال دغدغه های بنیادین دیگری...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.