استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره هفتم (شماره 1): شماره پیاپی 13 - بهار و تابستان 1391
یادداشت سردبیرقبل از آنکه مروری بر شماره 13 و محتوای آن داشته باشیم لازم است یادآوری کنیم که نکته برجسته در مقالات این شماره به روش شناسی آنها مربوط می شود.  چندی است که روشهای کیفی جای خود را در مطالعات علوم اجتماعی و انسانی در ایران باز کرده اند.  این شماره چند نمونه از این مطالعات را به عرضه می گذارد تا شاید از گذر نگاه انتقادی مخاطبین، مورد شرح و بسط بیشتری قرار گیرند و نتایجی بدست آید مبنی بر اینکه که آیا این روشها اولا در تولید علم و دانش به معنای عام و علم و دانش بومی به معنای خاص موثرند یا خیر؟ و اگر موثرند حیطه آنها کدام است. و دوم اینکه آیا نتایج...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.