استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 9 (شماره 1): شماره پیاپی 17 - بهار و تابستان 1393
یادداشت سردبیرمجله جهانی رسانه طبق سنت همیشگی خود شماره 17 را نیز بر اساس تنوع موضوعی و تنوع نویسندگان آماده ارائه به جامعه محققین حوزه رسانه و ارتباطات کرده است.  نو بودن موضوعات و نیز ارائه راهکار برای دستگاه­های اجرایی و تصمیم­ساز کشور از اولویت­های مجله جهانی رسانه بوده است که در این شماره نیز پیگیری شده است.  همچنین، در این شماره ضمن آنکه مطالب جدیدی در عرصه پژوهشی کشور ارائه می­شود، سبک و سیاق مقالات نیز از سنت­های آکادمیک در سراسر کشور تاثیر پذیرفته­اند تا مجله جهانی رسانه بتواند تنوع پژوهشی کشور را در حوزه رسانه و ارتباطات بازتاب دهد.  مقالات شماره...

Global Media Journal

Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.