استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 9 (شماره 2): شماره پیاپی 18 - پاییز و زمستان 1393
یادداشت سردبیر 


مجله جهانی رسانه اکنون سال نهم فعالیت خود را در سال 1393 خورشیدی می گذراند و در طول این سالها تجارب منحصر بفردی را بدست آورده است.  از جمله می توان به تحول شیوه نگارش مقاله با معیارهای ارجاع دهی ای پی ای اشاره کرد که آن را به شکل شیوه نامه درآورده و در سایت قرار داده است.  به لحاظ محتوایی نیز اغلب مقالات در سالهای قبل کمتر شکل تحلیلی-تبیینی داشته و بیشتر به توصیف شباهت داشتند.  مجله جهانی رسانه از طریق برقرای مشاوره مستقیم با نویسندگان مقالات کمک کرده است...

Global Media Journal

Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.