استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 10 (شماره 1): شماره پیاپی 19 - بهار و تابستان 1394
یادداشت سردبیردر سال دهم از تاسیس مجله جهانی رسانه، شماره یکم از جلد دهم آن در سال 1394 در شرایطی منتشر می شود که جهان از نظر گسترش رسانه های نوین و بازتاب اتفاقاتی که در خاور میانه و در جهان می گذرد هنوز در حال تحول است.  در این شماره سعی شده تا برداشتهای متنوعی از محصولات رسانه ای به شکل مقاله در معرض استفاده و قضاوت متخصصان و دانشجویان و محققان حوزه ارتباطات قرار بگیرند.  در شرح زیر این تنوع را به ترتیب حروف الفبای نام نویسندگان مقالات مرور می کنیم.

احسان آقابابایی رحمان ویسی مرضیه عسکری اولین مقاله را با عنوان ”تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی...

Global Media Journal

Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.