استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره اول (شماره 2): شماره پیاپی 2 - پاییز و زمستان 1385
یادداشت سردبیربه یاری خدا دومین شمارة نشریه جهانی رسانه ها (اولین مجله علمی الکترونیک ایران) در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است. تفاوتی که این شماره با شماره قبل دارد این است که یک بخش جدید با عنوان مقاله های دانشجویی به فهرست مطالب نشریه اضافه شده است. به این ترتیب، از جهت کیفیت مقالات و اهمیت آنها سه بخش دیده می شود: 1- مقالات داوری شده، 2- مقالات با نظر سردبیری، و 3- مقالات دانشجویی.
در این شماره و در قسمت مقالات داوری شده چهار مقاله ارایه شده است. در مقاله اول با عنوان ”روزنامه نگاری الکترونیک: فرصتها و محدودیت ها“، علیرضا دهقان ضمن مرور امتیازات...

Global Media Journal

Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.