استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 10 (شماره 2): شماره پیاپی 20 - پاییز و زمستان 1394
یادداشت سردبیرشماره بیستم (دوره 10، شماره 2) از مجله جهانی رسانه اکنون در زمانی منتشر می شود که نسبت به شماره قبل تحولاتی دیگر و جدید در عرصه ارتباطات رخ داده است.  زمانی جنیس رادوی (Janice Radway) اعلام کرد که اکنون علم ارتباطات وظیفه تولید دانش در حوزه علوم انسانی را بر عهده دارد تا نتایج آن را به سایر حوزه های تحقیقاتی نیز معرفی کند.  این گفته اکنون بیش از پیش خود را نشان می دهد.  ما که در حوزه ارتباطات فعالیت داریم با تولیداتی مواجه هستیم که هر روز جلوه هایی نو از زندگی را برملا می کنند.  برخی از پژوهشهایی که در مقالات زیر معرفی می کنیم چنین رویکردی را بخوبی بازتاب می دهند. ...

Global Media Journal

Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.