استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره دوم (شماره 1): شماره پیاپی 3 - بهار و تابستان 1386
یادداشت سردبیردر این راستا در مقاله اول مجید تهرانیان بحث تمدن و امپراطوری را در گستره تاریخ و بر اساس چهار فرضیه ارائه می کند تا دستگاه نظری مورد نظر خود را بر اساس رابطه میان تمدن و نظام ارتباطی با در نظر گرفتن مفاهیم شیوه تولید مارکس، اشکال مشروعیت ماکس وبر و شیوه های ارتباطی اینیس-مک لوهان فراهم کند. به نظر تهرانیان، تمدن بشری که با لایه‏های انباشته از دستاوردهای بشری در علم، تکنولوژی، هنر و رفتار همراه است با پنج گونه انتقال تکنولوژی هم پوشان به شرح زیر قابل شناسایی است: کوچ نشینی، کشاورزی، بازرگانی، صنعتی...

Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.