استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 11 (شماره 1): شماره پیاپی 21 - بهار و تابستان 1395
یادداشت سردبیریادداشت سردبیر

خوشبختانه مجله جهانی رسانه، دوره 11 (شماره 1): شماره پیاپی 21 - بهار و تابستان 1395 نیز با سرانجام نیکویی به چاپ رسید. در این شماره سه مقاله از نویسندگان بین المللی داریم که به نوبه خود و در کنار نویسندگان داخلی کمکی بزرگی به پیشرفت مجله کرده اند.  در این شماره خانمها عاطفه آقایی، زهرا اسدی و هدیه عبدی ما را در ترجمه متن مقالات نویسندگان بین المللی کمک کردند که جا دارد از آنها تشکر کنیم.

 

اما مقاله اول...

Global Media Journal

Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.