استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره دوم (شماره 2): شماره پیاپی 4 - پاییز و زمستان 1386
یادداشت سردبیراز اینکه شماره 4 مجله جهانی رسانه را نیز آماده کرده و ارائه می کنیم شادمان هستیم. به نظر می رسدحوزه ارتباطات اخیرآ بسیار فعالتر از سایر حوزه های علوم انسانی است و این به لحاظ ماهیت جهان معاصر است که تحت تاثیر فرآیندهای ارتباطی و تکنولوژیهای نوین ارتباطی قرار گرفته است.  هایدگر در اوایل قرن بیستم معتقد بود که چارچوب جهان تکنولوژیک است و فرار از آن ممکن نیست. دریفوس همین منطق را برای تکنولوژیهای ارتباطی در نظر می‏گیرد. اگر این منطق درست باشد، بدین معناست که ما نیز نبض جهان کنونی را باید بگونه‏ای جدید بسنجیم، مفروضات خود را تغییر دهیم و به فکر...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.