استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره سوم (شماره 1): شماره پیاپی 5 - بهار و تابستان 1387
یادداشت سردبیراکنون که شماره پنجم مجله جهانی رسانه به چاپ می رسد، موفقیتهای جالب توجهی در افزایش مخاطبین داخلی و خارجی مجله بدست آمده است. رویکرد مجله نیز بتدریج به سمت تخصصی تر شدن گام بر می دارد. از آبان 1385 تا تیر ماه 1387 قریب به 15000 نفر از سایت بازدید کرده اند که 72 درصد از آنها را مخاطبین داخلی و 28 درصد بقیه را مخاطبین خارج از ایران تشکیل می داده اند و از این نظر شاید برای یک مجله علمی ایرانی موفقیت قابل قبولی باشد. همچنین...
Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.