استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره سوم (شماره 2): شماره پیاپی 6 - پاییز و زمستان 1387
یادداشت سردبیرتوفیق انتشار شماره ششم مجله جهانی رسانه در موعد مقرر یعنی 30 آذر ماه 1387 موجب شادمانی است.   در شماره های پیشین آگاهی داده شده بود که مجله بتدریج به سوی انتشار مقالات تخصصی در حوزه رسانه و حوزه عام ارتباطات گام بر می دارد. در این راستا، در این شماره بیشتر بر دو حوزه ی اینترنت و تحلیل متن تاکید شده است.  اینک برای آشنایی اجمالی در این یادداشت، مرور و ارزیابی کوتاهی از مقالات این شماره به عمل می آوریم. این معرفی به ترتیب حروف الفبای نویسندگان آنها صورت گرفته است.

Global Media Journal

Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.