استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره چهارم (شماره 1): شماره پیاپی 7 - بهار و تابستان 1388
یادداشت سردبیرقبل از آغاز سخن یاد آوری می شود که مجله جهانی رسانه از مقالاتی که نگاه انتقادی به مباحث منتشره در این مجله، دارند استقبال کرده و آنان را به چاپ خواهد رسانید. 
شماره حاضر شماره ی هفتم مجله جهانی رسانه است که...
Global Media Journal

Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.