استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره چهارم (شماره 2): شماره پیاپی 8 - پاییز و زمستان 1388
یادداشت سردبیرشماره هشت مجله جهانی رسانه از جهات گوناگونی قابل ارزیابی است. این شماره به مسائل بنیادی حوزه ارتباطات و رسانه در سال 1388 خورشیدی و 2009-2010 میلادی می پردازد. مسلما برخی از مسائلی که مقالات شماره هشت به آن پرداخته اند ویژه ایران و برخی دیگر ویژه ی حوزه نشر و ارتباطات رسانه ای در سطح جهانی است. این شماره تارنماهای خبری رسانه ای و نقش آنها در تولید و بازتولید گفتمانهای سیاسی، اقتصاد سیاسی خبرگزاریهای بین المللی، کارکردهای تلفن همراه در ایران، مصاحبه های لری کینگ با روسای جمهور ایران و سه کشور دیگر و تولید گفتمان سیاسی، و سر انجام به موضوع...
Global Media Journal

Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.