استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

تغییر مکان دفتر مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی

دفتر مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از طبقه اول به طبقه پنجم، اتاق 523 انتقال یافته است.

Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.