استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

اولین دوره کارگاه نگارش و ویرایش مقاله به شیوه ی " ای پی ای 2011- نسخه ششم"با توجه به اینکه اصول آکادمیک هر روز قاعده مند تر و دقیق تر می شود، مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی از آذر ماه امسال (1390)، شیوه " ای پی ای 2011- نسخه ششم " را تنها روش مقاله نویسی و ارجاع نویسی مورد پذیرش خود قرار داده است. اصل این شیوه نامه که به زبان انگیسی است، اصول مدون جهانی برای نگارش و ویرایش مقالات علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی را توضیح می دهد. مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی این شیوه نامه را برای نگارش مقالات به زبان فارسی، سازگار کرده و در نظر دارد کارگاهی برای آموزش این شیوه نامه در روز چهارشنبه مورخ 19 بهمن 1390، ساعت 12- 14 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار نماید.
به دلیل ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که مقاله خود را برای شماره های بعدی مجله (خرداد و آذر 1391) ارسال کرده اند و یا قصد دارند برای شماره آذر 1391 مقاله خود را ارسال کنند.

جهت ثبت نام تا روز 4 شنبه مورخ 12 بهمن، به دفتر مجله جهانی رسانه مراجعه کنید و یا اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، تحصیلات و شماره تماس خود را به آدرس gmj@ut.ac.ir ایمیل نمایید.

مکان دقیق برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد.

Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.