استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

 

نویسندگان محترم، مقاله خود را با  شیوه نامه نگارش مقالات علمی به روش ای پی ای 2011 - مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی  تطبیق داده و پس از اطمینان از رعایت تمام نکات و جزئیات ذکر شده، مقاله خود را برای مجله ارسال نمایند.

شایان توجه است که مجله جهانی رسانه از تمامی امکانات موجود جهت کنترل رعایت انصاف در ارجاعات استفاده کرده و در خصوص «عدم تقلب علمی» سختگیری می‌نماید.

Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.