استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی مقالاتی را منتشر می کند که  ساختار، عملکرد، نتایج و آثار رسانه ها  و سایر موضوعات مرتبط با رسانه و ارتباطات را در سطوح ملی و بین الملی  مورد پژوهش و مطالعه کارشناسانه قرار می دهند.

مقالات بخش علمی- پژوهشی طبق فرم پیوست داوری می شوند. مقالات توسط دو داور متخصص داوری همتراز (peer review) خواهند شد. در صورت اعلام مردودی مقاله توسط یک داور، مقاله به داور سوم ارجاع داده خواهد شد. فرایند داوری در مجله جهانی رسانه به صورت دوسر کور انجام می‌شود.

Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.