استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دانشجوسید امیر حسین سخی جوارشک

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل : amir.sakhi[at]yahoo.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.