استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دکترمیروشه خوجه

استاد زبان‌شناسی، گروه‌ زبان‌ و‌ ادبیات‌آلبانی، دانشکده بلیزکونسکی، دانشگاه اس‌اس سیریل و متودیوس مقدونیه
ایمیل : hmirushe[at]yahoo.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.