استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دانشجوفرشته خداپرست

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ایمیل : f.khodaparast[at]ut.ac.ir
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.