استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دانشجوسپیده واعظ

کارشناس ارشد دین و رسانه، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایمیل : Sepideh.vaez[at]gmail.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.