استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دانشجوسید ابوذر خوش بیان

(نویسنده مسئول)، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما
ایمیل : ab.khoshbayan[at]gmail.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.