استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دانشجوسیما محمدی کشکولی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی کرمانشاه،
ایمیل : sima.mkashkooli[at]gmail.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.