نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر محبوبیت تبلیغات در رسانه اجتماعی آنلاین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 66-79

سید حسین سیادت؛ سجاد شکوهیار؛ سید امیر حسین سخی جوارشک