نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه‌ای اکتشافی درباره پدیده شکلک خشم در میان کاربران ایرانیِ فیس بوک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علیرضا دهقان؛ سهیل رضانژاد؛ مونا شعبان کاسه‌گر


3. ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی


4. تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1386

علیرضا دهقان؛ هوشنگ نایبی؛ سعید معیدفر