نویسنده = اعظم راودراد
مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 171-211

10.22059/gmj.2023.354775.1291

اعظم راودراد؛ سید میلاد موسوی حق شناس؛ مهشید لطف ملایری


تغییرات نقش زن در سینمای ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1385

اعظم راودراد؛ مسعود زندی