نویسنده = ���������� ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ای اکتشافی درباره پدیده شکلک خشم در میان کاربران ایرانیِ فیس بوک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علیرضا دهقان؛ سهیل رضانژاد؛ مونا شعبان کاسه‌گر