نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی