نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‏بندی پارامترهای مؤثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محمود محمدیان؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ غلامرضا درگی