نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد ایدی؛ سید منصور رجبی