نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی عملیاتی جمع‌سپاری پایش برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-46

محمد قلی میناوند؛ سیاوش صلواتیان؛ میلاد شیران