نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات مد در فضای مجازی؛ مطالعه موردی اکتشافی وبلاگ‌های فشن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-150

حمید رضا یزدانی؛ مرتضی سلطانی؛ مهدیه کبورانی؛ فاطمه محمدی