نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-98

حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی