کلیدواژه‌ها = ارتباطات
تعداد مقالات: 5
1. سواد رسانه ای: یک فراتحلیل علم شناسانه از اسناد و تولیدات علمی (1970-2019)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-93

عباس قنبری باغستان


2. آتش نوید تحقق آرزوهای دلهای خسته

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 216-230

امیلیا نرسیسیانس


3. عاملیت تلویزیون در فرآیند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388


4. مفهوم" رس"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

ایرج رستگار


5. ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

فریدون وردی نژاد