کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 66-92

10.22059/gmj.2018.68235

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی


مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جهانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 67-88

اسفندیار غفاری نسب؛ عبدالطیف کاروانی؛ مهرداد نامداری


تعامل در فیس‌بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

مسعود کیانپور؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک‌احمدی