کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-92

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی


2. مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جهانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-88

اسفندیار غفاری نسب؛ عبدالطیف کاروانی؛ مهرداد نامداری


3. تعامل در فیس‌بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

مسعود کیانپور؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک‌احمدی