کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 5
2. آتش نوید تحقق آرزوهای دلهای خسته

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 216-230

امیلیا نرسیسیانس


4. تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ اسفندیار غفاری نسب؛ فرشید دانش


5. تکنولوژی و تغییرات فرهنگی دینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

مهری بهار