کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

محمد حسین باقیانی مقدم؛ حسن شهبازی؛ اعظم محمدلو؛ زهرا مطلق؛ داریوش مسعودی بروجنی


2. ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای در شهر یزد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی نیک‌عهد