کلیدواژه‌ها = خبر
تعداد مقالات: 3
1. بازنماییِ اخبار؛ تبیینی شناخت‌شناسانه

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 228-253

مرتضی مردیها


2. بازنمایی پدیده تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در روزنامه های محلی شیراز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 198-215

محمودرضا مرتضوی؛ هژیر فتحی


3. خبر و جنگ نرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

مهدی صباغیان بیدگلی؛ مهدی هوشیار