کلیدواژه‌ها = اینترنت
تعداد مقالات: 11
2. طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه


3. ارزیابی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران: مطالعه‌ی هشت وبگاه معرف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

پویا علاء الدینی؛ نعیمه لشکری


4. تحلیل وبلاگ‌های سیاسی – اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

علی ربیعی؛ زهره علی خانی؛ فرزاد غلامی


6. مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390

مجید موحد؛ روح الله مظفری؛ محبوبه کاووسی


7. اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

ناصر فکوهی؛ آذرنوش عیاری


9. اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه