تعداد مقالات: 207

-22. پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه سمنان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

عادل آذر؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز


-20. واکاوی عوامل مؤثر بر استفاده از نرم‌افزارهای اجتماعی در کسب شهرت مجازی: با تبیین نظریه کاشت در حوزه رسانه

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-170

علیرضا عباسی گرجی؛ داوود فیض؛ صبا هدایتی فر


-19. تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر روی جلد مجله ی عامه‌پسند چلچراغ

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394

احسان آقابابایی؛ رحمان ویسی؛ مرضیه عسکری


-16. نقش معماری در باورپذیری بازی های رایانه ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سید یحیی اسلامی؛ محمد گرامی


-14. طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه


-13. جرم‌انگاری رسانه‌ای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

فرهاد الله‌وردی؛ محمد فرجیها


-12. روزنامه‌نگاری تعاملی: ارزیابی وب‌سایتهای خبری ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سوسن باستانی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی


-10. روزنامه‌نگاری الکترونیک: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

علیرضا دهقان


-9. تمدن و امپراطوری جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1386

سینا اسکندری؛ مجید تهرانیان


-8. تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی


-7. تعامل فرهنگی در موسیقی عامه‌پسند ایرانی و غربی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

محمد سروی زرگر


-5. وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

مهری بهار؛ علی حاجی محمدی


0. گونه شناسی نبردهای اطلاعاتی و جنگ های سایبری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

فهیمه احمدی