مفهوم" رس"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387

ایرج رستگار


تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگهای فارسی

دوره 3، شماره 2، مهر 1387

سوسن باستانی؛ مریم فرمهینی


مطالعه نقش های باد صبا در شعر حافظ از منظر ارتباطی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390

سعید ثقه ای؛ علی اصغر کیا


تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 66-92

10.22059/gmj.2018.68235

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی


مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جهانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 67-88

اسفندیار غفاری نسب؛ عبدالطیف کاروانی؛ مهرداد نامداری


تحلیل نظرات کاربران وب سایت های تجارت اجتماعی بر اساس روش های متن کاوی و داده کاوی

دوره 11، شماره 2، مهر 1395، صفحه 163-179

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ فرشته خداپرست


هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 207-227

10.22059/gmj.2019.70867

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی


بازنمایی بحران معنا و خانواده در فیلم‌های «گونزالس ایناریتو»

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394

سهیلا صادقی فسایی؛ ایمان عرفان منش


ارزیابی تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

محمد حسین باقیانی مقدم؛ حسن شهبازی؛ اعظم محمدلو؛ زهرا مطلق؛ داریوش مسعودی بروجنی


مطالعه‌ای اکتشافی درباره پدیده شکلک خشم در میان کاربران ایرانیِ فیس بوک

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

علیرضا دهقان؛ سهیل رضانژاد؛ مونا شعبان کاسه‌گر