تعداد مقالات: 207

126. شناسایی و اولویت‏بندی پارامترهای مؤثر در اثربخشی تبلیغات اینترنتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محمود محمدیان؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ غلامرضا درگی


128. مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390

مجید موحد؛ روح الله مظفری؛ محبوبه کاووسی


130. جهان-محلی‌شدن موسیقی مردم‏پسند: مضامین دینی در رپ ایرانی-فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391

یونس نوربخش؛ محمد مهدی مولایی


131. تحلیل وبلاگ‌های سیاسی – اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

علی ربیعی؛ زهره علی خانی؛ فرزاد غلامی


133. تحلیل تفاوت زنان و مردان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 112-132

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد


134. جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه ای در ایران: مرور سیستماتیک

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 112-128

داوود مهرابی


135. نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 114-128

ناصر ملکی؛ لیلا حجاری؛ مریم نویدی


136. بازنمایی پدیده تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در روزنامه های محلی شیراز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 198-215

محمودرضا مرتضوی؛ هژیر فتحی


137. تبیین تاثیر رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 254-275

علی امیدی؛ سعیده مرادی فر


138. تحلیل روزنامه نگاری عینی بی‌بی‌سی فارسی در عرصه روایتگری: مطالعه موردی جنگ 50 روزه غزه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سید محمد رضا فیاضی؛ محمد رضا تقوی پور؛ سیاوش صلواتیان


140. روزنامه نگاری چاپی و الکترونیک ایران در آینده ی بیست ساله

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396

امید علی مسعودی؛ غزال بی بک آبادی


141. تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه "اخراجی ها"

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

اعظم راودراد؛ آیدا حسینی فر


142. نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سعید نیک نفس؛ خدیجه علی آبادی


143. پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی- تعاملی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

عرفان قادری؛ محسن مراثی


144. تحلیل تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت: مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی اکبر فرهنگی؛ عباس عباس پور؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ رضا عباچیان قاسمی


147. تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ اسفندیار غفاری نسب؛ فرشید دانش


149. اطلاع رسانی سرگرم کننده ی جهانی به منزله ایدئولوژی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

دایا کیشان توسو


150. جهانی شدن و فرهنگ جوانان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388