تعداد مقالات: 207

152. جدیدتر از رسانه‌های خیلی جدید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

پل لوینسون


153. تبیین تهدیدات سیستم های اطلاعات از منظر کاربران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390

علی ربیعی؛ هاجر آصف


155. فرا تحلیل مطالعات ورزش و رسانه: ارزیابی ده مقاله و پایان‌نامه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391

مهدی آقا‌پور؛ ساجده زارع‌پور


156. سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

محمود اسعدی


157. عوامل مؤثر بر انتخاب سبک زندگی سلامت محور شهروندان شهر تهران با تاکید بر مصرف رسانه ای

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-65

محمدسعید ذکایی؛ ابوعلی ودادهیر؛ رضا خاشعی


158. خوانش روایت های تصویری: درآمدی بر زیبایی شناسی نلسون گودمن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-138

جعفر میرزایی پرکلی؛ سیما محمدی کشکولی


159. شاهد بودن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-150

جان دورهام پیترز


160. نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات مد در فضای مجازی؛ مطالعه موردی اکتشافی وبلاگ‌های فشن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-150

حمید رضا یزدانی؛ مرتضی سلطانی؛ مهدیه کبورانی؛ فاطمه محمدی


161. فضای مجازی و پویش های هویت قومی(مورد مطالعه: روشنفکران و فعالین مدنی بلوچ)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 132-154

احمد نادری؛ بهروز روستاخیز


162. آتش نوید تحقق آرزوهای دلهای خسته

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 216-230

امیلیا نرسیسیانس


163. فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تأکید بر آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 276-301

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


167. ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای در شهر یزد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی نیک‌عهد


168. اولویت بندی رسانه ها در حوزه های مختلف گردشگری با استفاده از روش VIKOR فازی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


172. ضرورت بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

رحمت میرزایی سروکلایی؛ نغمه الوندی


174. عاملیت تلویزیون در فرآیند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388


175. تحلیل نشانه‌‌شناختی عکس‌ها در وبلاگ‌های زنانه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

مانیا عاله‌پور