نمایه نویسندگان

ا

 • اجاق، سیده زهرا مقایسه ویژگی های بلاغی محتوای مرتبط با کووید ـ 19 در تلویزیون، خبرگزاری ها و اینستاگرام [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 107-134]
 • اخلاصی، ابراهیم پدیدارشناسی نقش های جنسیتی زنان خانه دار در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 247-280]
 • افشانی، سید علیرضا کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • اقبالی، سید رحمان تأثیر انتخاب‌های مخاطبان بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران تحت فضای رسانه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • ایمان، محمد تقی مطالعه رابطه مهارت‌های اینترنتی با میزان بهره‌مندی دانش آموزان شهر شیراز از فرصت‌های اینترنتی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-99]

پ

 • پسندیده، اشرف السادات تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 101-122]
 • پناهی، نگار تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر رونق گردشگری فیلم در ایران و موانع پیش رو [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 213-245]

ج

 • جاویدمهر، ملیحه تأثیر انتخاب‌های مخاطبان بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران تحت فضای رسانه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • جعفریان، فاطمه مطالعه رابطه مهارت‌های اینترنتی با میزان بهره‌مندی دانش آموزان شهر شیراز از فرصت‌های اینترنتی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-99]
 • جواهرچیان، ندا کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]

ح

 • حسنی، حسین سکوهای فعالیت مجازی و اقتصاد اشتراک‌گذاری: چالش‌ها و نویدها برای کارکنان گیگ [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]
 • حسینی، سیده حمیده پدیدارشناسی نقش های جنسیتی زنان خانه دار در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 247-280]

د

 • دهقان، علیرضا تحلیل‌ مضمون و اسناد «سیاست‌‌‌ جایگزینی» پیام‌رسان‌های داخلی به‌جای تلگرام در ایران [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 135-169]

ذ

 • ذوالفقارزاده، حسن تأثیر انتخاب‌های مخاطبان بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران تحت فضای رسانه‌ای [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]

ر

 • راودراد، اعظم مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 171-211]

ش

 • شفیعی، زینب «اصالت در عصر تکثیر مکانیکی» تبیین جامعه‌شناختی فرآیند برندسازی مجازی صنایع‌دستی مدرن [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 31-73]
 • شکوری، علی مطالعه تاثیر دوگانه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه اقتصای و اجتماعی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 1-29]

ع

 • عباسی شوازی، محمد تقی مطالعه رابطه مهارت‌های اینترنتی با میزان بهره‌مندی دانش آموزان شهر شیراز از فرصت‌های اینترنتی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-99]
 • عبداللهیان، حمید تحلیل و تبیین رابطه علی میان بازی برخط (آنلاین) کلش آو کلنز (Clash of Clans) و تغییرات رفتاری بازیکنان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 75-105]
 • عسکری، سید احمد تحلیل‌ مضمون و اسناد «سیاست‌‌‌ جایگزینی» پیام‌رسان‌های داخلی به‌جای تلگرام در ایران [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 135-169]
 • عطاخانی، منصوره تحلیل و تبیین رابطه علی میان بازی برخط (آنلاین) کلش آو کلنز (Clash of Clans) و تغییرات رفتاری بازیکنان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 75-105]

غ

 • غیاثوند، احمد پدیدارشناسی نقش های جنسیتی زنان خانه دار در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 247-280]
 • غلامی، اصلان تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 101-122]
 • غلامی، محسن تحلیل گفتمان تولید برق تجدیدپذیر در ایران [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 101-122]

ف

 • فرضی زاده، زهرا تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر رونق گردشگری فیلم در ایران و موانع پیش رو [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 213-245]

ق

 • قوهستانی، فروغ تبیین«اثرسوم شخص» بر ادراک مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 281-304]

ل

 • لطف ملایری، مهشید مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 171-211]

م

 • مسعودی، امیدعلی تبیین«اثرسوم شخص» بر ادراک مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 281-304]
 • موسوی حق شناس، سید میلاد معرفی و نقد کتابِ «گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 123-129]
 • موسوی حق شناس، سید میلاد مطالعۀ شیوۀ برساخت معنای معلولیت در سینمای ایران و هالیوود [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 171-211]

ن