نمایه نویسندگان

ا

 • ازکیا، مصطفی عوامل موثر بر نشر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‏آباد) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • افخمی، حسین مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین المللی (تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای فارسی آمریکا) [دوره 4، شماره 2، 1388]
 • ایمانی، علی عوامل موثر بر نشر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‏آباد) [دوره 4، شماره 1، 1388]

ب

 • بشیر، حسن تحلیل گفتمان مصاحبه لری کینگ با رئیس جمهور ایران و مقایسه آن با سه رئیس جمهور دیگر [دوره 4، شماره 2، 1388]
 • بهار، مهری وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ت

 • توسو، دایا کیشان اطلاع رسانی سرگرم کننده ی جهانی به منزله ایدئولوژی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ح

 • حاجی محمدی، علی وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی [دوره 4، شماره 1، 1388]

خ

 • خوارزمی، زهره مصرف‌گرایی در آمریکا در بستر فضای مجازی: کارت‌های اعتباری و نظام اطلاع‌رسانی [دوره 4، شماره 1، 1388]

د

 • دهقان، علیرضا ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر [دوره 4، شماره 1، 1388]

ر

 • ربیعی، علی من به کسی اعتماد ندارم: جستاری در پیامدهای اثر اینترنت بر رفتار کاربران ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1388]

س

 • سوبر، پیتر ده چالش پیش‏روی مجلات علمی با دسترسی آزاد [دوره 4، شماره 2، 1388]

ش

 • شاه قاسمی، احسان من به کسی اعتماد ندارم: جستاری در پیامدهای اثر اینترنت بر رفتار کاربران ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ع

 • عیاری، آذرنوش اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • عبدالله، علیرضا مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین المللی (تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای فارسی آمریکا) [دوره 4، شماره 2، 1388]

ف

 • فرقانی، علی تحلیل گفتمان مصاحبه لری کینگ با رئیس جمهور ایران و مقایسه آن با سه رئیس جمهور دیگر [دوره 4، شماره 2، 1388]
 • فکوهی، ناصر اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ق

 • قره باغ، سید محمد فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه‏ای [دوره 4، شماره 2، 1388]

ک

 • کمالی پور، یحیی فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه‏ای [دوره 4، شماره 2، 1388]

گ

 • گنجی، احمد تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1388]

م

 • محسنی آهویی، ابراهیم ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • محمدخانی، نجمه مصرف‌گرایی در آمریکا در بستر فضای مجازی: کارت‌های اعتباری و نظام اطلاع‌رسانی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • معیدفر، سعید تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1388]
 • موسوی، سید محمد علی مصرف‌گرایی در آمریکا در بستر فضای مجازی: کارت‌های اعتباری و نظام اطلاع‌رسانی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ن

 • نوابخش، مهرداد عوامل موثر بر نشر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‏آباد) [دوره 4، شماره 1، 1388]

ه

 • هامفری، مایکل سیاست عمومی فراملی پیرامون مدیریت اسلام و مسلمانان در اتحادیه ی اروپا و استرالیا: مطالعه ی موردی مهاجران ترک [دوره 4، شماره 1، 1388]